Nå kan du sende egenmeldingsskjema direkte på nett